To the Pine

On 27 May I performed “Männylle” (To the pine) on Harakka Island as part of the event NOMADIC ACADEMY OF EXPERIMENTAL ARTS PRESENTS: Impossible week: Analogy and magic. The documentation is available here. The spell was in Finnish while the end with a blues harp was nonverbal. I have continued my pondering with a pine in… Continue reading To the Pine

Published
Categorized as English

Männylle

27 toukokuuta esitin loitsun “Männylle” Harakan saarella osana tapahtumaa KOKEELLISTEN TAITEIDEN NOMADINEN AKATEMIA ESITTÄÄ: Mahdoton viikko: Analogia ja magia. Katso dokumentaatio täältä. Loitsu oli suomeksi mutta lopetus huuliharpun kanssa ei ollut kielellinen. Olen jatkanut pohdiskelujani Kaivopuiston männyn kanssa ja julkaissut ne podcastin Talking with Trees jaksoina. Näyttelyn Miettii mäntyjen kanssa avajaiset Harakan Lennätin galleriassa ovat… Continue reading Männylle

Published
Categorized as Suomeksi

Till Tallen

Den 27 maj uppförde jag “Männylle” (Till Tallen) på Stora Räntan, som en del av evenemanget NOMADISKA AKADEMIN FÖR EXPERIMENTELL KONST PRESENTERAR: Den omöjliga veckan: analogi och magi. Se dokumentationen här. Besvärjelsen var på finska men avslutningen med munharpan var nonverbal. Jag har fortsatt mina funderingar med tallen i Brunnsparken, och publicerat dem i podden… Continue reading Till Tallen

Published
Categorized as Svenska

Is it too late to start talking with trees?

That was the title of my presentation at the SAR (Society for Artistic Research) conference Too early – Too late in Trondheim, Norway, on 19-21 April, see conference website. The material related to my contribution is available online here. I also participated in a conversation about urgent issues related to the development of JAR (Journal… Continue reading Is it too late to start talking with trees?

Published
Categorized as English

Är det för sent att börja tala med träd?

Det var rubriken på min presentation på SAR (Society for Artistic Research) konferensen Too early – Too late i Trondheim, Norge, den 19-21 April, se konferensens hemsida. Materialet till mitt bidrag finns öppet på nätet, här. Jag deltog också i ett samtal om aktuella frågor kring utvecklandet av JAR (Journal for Artistic Research), som jag… Continue reading Är det för sent att börja tala med träd?

Published
Categorized as Svenska

Onko liian myöhäistä alkaa puhua puiden kanssa?

Tämä oli alustukseni otsikko SAR (Society for Artistic Research) konferenssissa Too early – Too late Trondheimissa, Norjassa, 19-21 huhtikuuta, katso konferenssin verkkosivut. Omaan osuuteeni liittyvä materiaali on avoimesti verkossa täällä. Osallistuin myös keskusteluun ajankohtaisista JAR (Journal for Artistic Research) julkaisun kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä, sillä olen ollut siinä mukana alusta asti. Kuva yllä on lyhyestä videosta… Continue reading Onko liian myöhäistä alkaa puhua puiden kanssa?

Published
Categorized as Suomeksi

In Helsinki and Stockholm

Talking with trees is my main occupation this year, or so it seems. Sure, there have been some seminars and lectures, and now recently moderating an interesting symposium on the theme of forgetfulness, Lethe, at SKH in Stockholm. I have also participated in two library talks with Eleanor Bauer about our respective X-position publications, first… Continue reading In Helsinki and Stockholm

Published
Categorized as English

I Helsingfors och Stockholm

Att tala med träd är min huvudsakliga sysselsättning i år, eller så verkar det. Visst har det funnits några seminarier och föredrag och nyligen modererade jag ett intressant symposium om glömska, Lethe, vid SKH i Stockholm. Jag deltog också i två bibliotekssamtal med Eleanor Bauer om våra respektive X-position publikationer, först om hennes arbete Nora… Continue reading I Helsingfors och Stockholm

Published
Categorized as Svenska

Helsingissä ja Tukholmassa

Puiden kanssa puhuminen on pääasiallinen työni tänä vuonna, tai siltä vaikuttaa. Toki on ollut seminaareja ja luentoja ja nyt hiljattain toimin moderaattorina kiinnostavassa, unohtamista käsittelevässä Lethe symposiumissa Tukholman Taideyliopistossa. Osallistuin myös Eleanor Bauerin kanssa kahteen kirjasto-keskusteluun meidän kummankin X-position julkaisuista, ensin hänen työstään Nora the Many ja sitten viikkoa myöhemmin minun vanhasta kirjastani Performing with… Continue reading Helsingissä ja Tukholmassa

Published
Categorized as Suomeksi

Tukholmassa taas

Viides helmikuuta palasin männyn luo Nobelparken puistossa ja luin 31 tammikuuta kirjoitetun kirjeen Kaivopuiston männyltä Helsingissä. Olin tulostanut sen paperille kaupunginkirjastossa ja kiinnittänyt muistikirjaani. Kun oli aika kirjoittaa vastaus, päätin kokeilla voisinko sen sijaan puhua ‘sanelusta’, nojasin mäntyyn ja yritin kuulla mitä sanottavaa sillä oli. Se tuntui vielä istumista ja kirjoittamista kömpelömmältä, vaikka tietysti helpommalta… Continue reading Tukholmassa taas

Published
Categorized as Suomeksi