Now Nu Nyt

Pondering with Pines

Telegraph Gallery on Harakka Island 6.-18.6.2023 noon to 5 pm, see here

Funderar med furor

Telegraf galleriet på Stora Räntan 6.-18.6.2023 kl 12-17, se här

Miettii mäntyjen kanssa

Lennätin galleria Harakan saarella 6.-18.6.2023 klo 12 -17, katso täältä

Performing and Thinking with Trees, Art theoretical writings from the Academy of Fine Art 15, University of the Arts Helsinki, 2022.

photo by Leif Burman

Furorna i Bodafors [The Pines in Bodafors]

Exhibition at Malmsten school gallery, Stockholm 22.11.-4.12.2022

Furorna i Bodafors

Utställning i Malmsten skolans galleri , Stockholm 22.11,-4.12.2022

Furorna i Bodafors [Bodaforsin männyt]

Näyttely Malmsten koulun galleriassa, Tukholmassa 22.11.-4.12.2022

“In the Light of Plants”, group residency at Saari residence 2-14.8.2022

“In the Light of Plants”, gruppresidens på Saari gård 2-14.8.2022

“In the Light of Plants”, ryhmäresidenssi Saaren kartanossa 2-14.8.2022

“Pondering in the Park” 23.7.2022, Museum Tinguely, Basel, collage of documentation.

WARB (Wood Art Residency Bodafors) 2022 Experiments are updated on the RC here and on Soundcloud here

A new episode in the podcast Talking with Trees, from Reykjavik, in English, here

Wood art (in my case tree art) residency in Småland, Sweden

“Pondering in the Park” 23.7.2022, Museum Tinguely, Basel, kollage av dokumentationen.

WARB (Wood Art Residency Bodafors) 2022 Experimenten uppdateras på RC här och i Soundcloud här

En ny episod i podden Talar med Träd från Reykjavik, på engelska, här

Träkonst (i mitt fall trädkonst) residens i Småland

“Pondering in the Park” 23.7.2022, Museum Tinguely, Basel, kollaasi dokumentaatiosta.

WARB (Wood Art Residency Bodafors) 2022 Kokeilut päivitetään RC:lle tänne ja Soundcloudiin

Uusi jakso podcastissa Puhetta Puille, Reykjavikista, englanniksi, täällä

Puutaideresidenssi Smålannissa, Ruotsissa

Revisiting the Pine and other video works
Telegraph Gallery on Harakka Island 24.5. – 5.6.2022, noon to 5 pm see here

Återbesök hos tallen och andra videoarbeten
Telegrafgalleriet på Stora Räntan 24.5. – 5.6.2022, kl 12-17 se här

Paluu männyn luo ja muita videoteoksia 
Harakan lennätingalleria 24.5. – 5.6.2022, klo 12-17 katso täältä

Revisiting the Pine in Telegraph Gallery 24.5.-5.5.6.2022

A new episode of Talking with Trees, in English, here

En ny episod av Talar med träd, på engelska, här

Uusi englanninkielinen jakso podissa Puhetta puille, täällä.

Documentation of the performance “Practicing with Pines” now on the RC here

Dokumentationen av föreställningen “Practicing with Pines” finns nu på RC, här

Dokumentaatio esityksestä “Practicing with Pines” on nyt RC:llä, täällä

New episode in English in the podcast Talking with Trees here

Ny episod (på engelska) i podden Talar med träd här

Uusi englanninkielinen episodi podissa Puhetta puille täällä

Practicing with Pines, Myymälä 2 gallery 26.4.2022

“Practicing with Pines”, a performance with videos 26.4. at 5-8 pm as part of the event seven of seven organised by Myymälä2 25.4.-1.5.2022 https://www.myymala2.com/?page_id=6867

“Practicing with Pines”, en performance med video 26.4. kl. 17-20 som en del av seven of seven eventet organiserat av Myymälä2 25.4.-1.5.2022 https://www.myymala2.com/?page_id=6867

“Practicing with Pines”, performanssi videoiden kanssa 26.4. klo 17-20 osana Myymälä2 organisoimaa tapahtumaa seven of seven 25.4.-1.5.2022 https://www.myymala2.com/?page_id=6867

Four episodes in English, here

Fyra episoder på engelska, här

Neljä jaksoa englanniksi, täällä

The podcast Talking with Trees is a series of attempts at addressing specific trees in Swedish, Finnish or English. https://soundcloud.com/user-90370389

Podden Talar med träd, är en serie försök att tilltala särskilda träd på svenska, finska eller engelska. https://soundcloud.com/user-90370389

Podcast Puhetta Puille on sarja yrityksiä puhutella tiettyjä puita ruotsin, suomen tai englannin kielellä. https://soundcloud.com/user-90370389