I parken vid Ilm floden

Den 13. SAR (Society for Artistic Research) konferenssen hölls i Bauhaus-Universität Weimar i Tyskland, (se konferens websidan). Jag fick bidra med en liten workshop som hette “Attending to Remarkable and Unremarkable Trees”, ungefär att uppmärksamma betydande och obetydliga träd. Den finns dokumenterad på en särskild sida på RC, här, som innehåller en liten video med en tall i parken vid Ilm, några funderingar och länkar. Den praktiska uppgiften var enkel: “Gå till ett träd som verkar inbjudande. Uppmärksamma trädet på ett sätt som du finner lämpligt. Representera eller återge mötet på något sätt. Dela något av din upplevelse med oss andra när du återvänder.” Eftersom vi inte var så många kunde vi faktiskt gå och se de flesta av de utvalda träden. Weimar är en anmärkningsvärd plats, ett historiskt assemblage, och parken är ett konstverk i sig, värdig sin plats på Unescos världsarvslista.

Den därpå följande 27. PSi (performance studies international) konferenssen i Manilla var lyckligtvis ett online evenemang, (se websidan) så jag kunde delta i de två möten som organiserades av Artistic Research Working Group eller arbetsgruppen för konstnärlig forskning 5-6.7 på resande fot. Förutom att vi presenterade våra egna projekt den första dagen hade vi samarbetat i par och förberett en respons till två andra medlemmars arbeten. En del av materialet som jag förberedde redan i Reykjavik finns på RC, här. Vid tillfälle kommer mera material från hela gruppen antagligen att finnas tillhands på ARWG bloggen.

Published
Categorized as Svenska

By Annette Arlander

artist

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: