Årets andra fura

Under årets första vecka började jag träna dagligen med en stor tall, en riktig fura i Brunnsparken i Helsingfors. Först gör jag taiji trädpositionen bredvid den och ställer mig sedan vid en lågt växande gren och håller i den. Under den andra veckan, från den 10 januari, började jag träna med en tall i Nobelparken i Stockholm (se bilden), först taiji positionen igen, och efter det ställer jag mig upp på tå med armarna uppsträckta och håller i grenarna för balansen, och står slutligen intill stammen och lutar mig mot den, eller den ena stammen, för den är delad i tu. Att träna dagligen innebär de dagar jag befinner mig i respektive stad. Tillsvidare kan jag bara konstatera att de två furorna är väldigt olika. Furan i Helsingfors är gammal och förhållandevis ensam på backen, medan furan i Stockholm är yngre, har en tudelad stam och växer bland andra träd på berget. Furan i Helsingfors kan jag få i bilden nästan helt, vilket innebär att människogestalten är liten. Furan i Stockholm måste jag spela in på mycket närmare håll och därför endast till en del – på avstånd skulle den inte synas bakom andra träd – och människogestalten är därmed större. Bilder från mina besök hos bägge finns här.

By Annette Arlander

artist

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: