Kevättä ilmassa

Vain viikko Tukholmassa tässä kuussa, mutta minkälainen viikko – aurinkoa joka päivä! Viikon ajan olen vieraillut päivittäin männyn luona Nobel puistossa jatkaen harjoituksia, jotka aloitin tammikuussa ja dokumentoin still-kuvina (tänne), Lisäksi äänitin keskustelun männyn kanssa Lill-Jansskogen puistossa (katso kuva yllä), jonka kanssa keskustelin jo helmikuussa. Molemmat keskustelut ovat nähtävissä ja kuultavissa RC-alustalla (täällä) sekä videoina että litterointeina. Tein keskusteluista tai monologeista myös kaksi uutta englanninkielistä jaksoa podcastiin Talking with Trees – Puhetta Puille – Talar med Träd, täällä, Näiden suunniteltujen töiden lisäksi olen aloittanut kokonaan uuden kokeilun, joka koostuu pienistä valmistelemattomista mietteistä tai puhutuista kenttämuistiinpanoista, englannin kielellä. Kielivalinta johtuu sovelluksesta, joka tekee litteroinnin. Olen lisännyt ne sekä äänityksinä että teksteinä RC:lle (tänne). Haluaisin myös löytää uusia tapoja lähestyä mäntyjä välttääkseni viimeisen Prudence Gibsonin puheessaan Phytogenesis konferenssissa äskettäin luettelemista vaaroista, eli kasvisubjektin inhimillistämisen.

Published
Categorized as Suomeksi

By Annette Arlander

artist

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: