Med tallarna på Saari

Efter nästan två veckor på residens i Saaris gård med projektet In Light of Plants (se presentationen) skriver jag de här anteckningarna på tåget tillbaka till Helsingfors. Det huvudsakliga arbetet bestod av våra gemensamma samtal baserade på presentatione, men jag gjorde en del experiment på egen hand också, och dessutom en hel del dagboksanteckningar. Förutom de fem mänskorna – Sonya Schönberger, Feral Practices (eller Fiona MacDonald), Anna Souter, Egle Oddo och Soko Hwang – träffade jag fyra tallar upprepade gånger, tallen bredvid Jakobs lada (se bilden ovan), tallen i trädgården som jag tränade med morgon och kväll, tallen på utsiktsberget Silakkari vid havet som jag bandade in tre samtal med och sist men inte minst den makedoniska tallen (Pinus peuce) som jag skrev ett brev till, och poserade med i en dräkt gjord av dess jättestora kottar. Videoexperimenten finns arkiverade på RC-plattformen på en egen sida här, och mina dagboksanteckningar eller finskspråkiga funderingar finns på en annan sida här. De tre samtalen på finska med tallen på Silakkari är publicerade som avsnitt i podden talar med träd på Soundcloud här. Residenset var annorlunda än jag väntat mig, men inspirerande och produktivt, och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta arbetet i någon form.

With the Saari pine (morgonen och kvällen 4.8.2022)

Silakkarin männylle – To the Silakkari pine 1, 2, 3

Dear Pinus peuce, With the Macedonian Pine och Dressed in Cones

Published
Categorized as Svenska

By Annette Arlander

artist

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: