Funderar med furan in parken

Ett nytt år med nya vänner! Men först farväl till några gamla vänner: Jag har avslutat mina uppträdanden och samtal med de två tallarna i Stockholm och Helsingfors. De finns alla inspelade på RC katalogen, (se Helsingfors här och Stockholm här), och även publicerade som pod episoder på SoundCloud med särskilda spellistor för Stockholm, och Helsingfors. Materialet från mina uppträdanden med de två andra furorna som skall resultera i något slags time-lapse triptyk återstår att editera, även om processen finns dokumenterad med stillbilder på RC för såväl tallen i Brunnsparken som i Nobelparken. Den enda tall som jag fortsätter att umgås med under år 2023, åtminstone till våren, är tallen på Fölisön, som jag besöker på söndagarna då jag är i Helsingfors. Samtalen på finska är inte gjorda till podd episoder utan finns inspelade på RC, som With the Seurasaari Pine. Det bästa sättet att få en uppfattning om alla tallar och furor jag funderat och uppträtt med under året får man med hjälp av projektarkivets introduktionssida, som jag skall fortsätta att bygga på även i år.

Och nu den nya vännen: Jag har valt en ny tall att bekanta mig med och samtala (på engelska) med i Brunnsparken i Helsingfors (se bilden ovan), och även spelat in ett första försök på RC och skapat en ny spellista på Soundcloud som heter Pondering with a Pine in the Park. Min plan är att spela in samtal med tallen ungefär två gånger i månaden och att om möjligt göra episoderna tillgängliga på olika podd plattformar. Vi får väl se.

Published
Categorized as Svenska

By Annette Arlander

artist

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: